Cena je vytvorená vzájomnou dohodou podľa druhu a pracnosti objednávky.

Úvod Priestory a reklamná fotografia