Cenník platný od 1.5.2017

Ceny sú orientačné a uvedené sú vždy hore vo vybranej záložke.

 

FOTOATELIÉR   

 Z fotenia dostanete všetky pekné fotografie s úpravou farieb, jasu a kontrastu.

 

RÁMOVANIE

Ceny za rámovanie, kašírovanie, lepenie, zasklievanie atď. stanovujeme vzhľadom na rôznorodosť  prác  len pri prinesení obrazu do predajne.

Úvod Cenník