Cenník platný od 1.5.2019

Ceny sú orientačné a uvedené sú vždy hore vo vybranej záložke.

 

FOTOATELIÉR   

 Z fotenia dostanete všetky pekné fotografie s úpravou farieb, jasu a kontrastu.

Úvod Cenník