Tehuľky a bábätká - séria fotografií v ateliéri alebo vonku        

Cena 60€

Fotenie trvá  asi 1 hodinu. Z fotenia dostanete všetky nafotené pekné fotografie s úpravou farieb, jasu a kontrastu na CD a 30ks retušované + všetky nafotené zábery-náhľady.

Cena 30€

Fotenie trvá asi pol hodiny a dostanete 10 ks vybraných retušovaných DIGI fotografií na CD + všetky nafotené zábery-náhľady.

Tlač fotografií 10x15 cm  0,3€

Objednávky alebo bližšie info na 0903 447320 alebo na karol.hrebicek@gmail.com

Úvod Tehuľky a bábätká